VD-utbildning
– hitta rätt direkt!
Grund

Efter 2 dagars intensiv utbildning greppar du alla grunder.

VD

5 dagars utbildning med fördjupad kunskap mot att bli framgångsrik VD.

Executive

10 dagars utbildning för att förstå styrelsens arbete och verka mot samma mål.

Certifierad

20 dagars certifierad utbildning för en helhet kring framgångsrikt företagande.

VD-utbildning – Executive People hjälper dig

När du är VD inser du snabbt hur många vitt skilda beslut som ska fattas. Det kan handla om att en ny tjänst ska tillsättas, en ny produkt ska lanseras eller att en medarbetare mår dåligt. Ekonomichefens rapporter kanske inte alltid är så lätta att förstå. Juridiska tvister kan uppstå vilka kräver snabba beslut.

Låter det här bekant? Känner du att du ibland har svårt att hantera alla beslut? Gå en av våra VD-utbildningar, så kommer du att få en mycket bra och bred grund att stå på.

Varför VD-utbildning?

Alla framgångsrika företag styrs av duktiga ledningar. Det handlar om allt ifrån att känna till vilka lagar och regler som gäller, vilka ansvarsområden som är viktiga samt hur man praktiskt driver förtaget i rätt riktning och får alla till att arbeta mot samma mål.

På dessa sidor presenterar vi vårt aktuella kursutbud av VD-utbildningar. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss – kontaktinformation.

VD:s plikter och ansvar

Att vara VD är mångfacetterat och innebär att du har ett stort personligt och juridiskt ansvar. För att kunna göra ett bra arbete måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Uppdraget som VD upplevs av väldigt många som ett ensamt och utsatt arbete. Det är då en extra styrka att veta vilka regler som gäller så att man gör rätt.

Som VD är det viktigt att veta skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan, och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket större ansvar för det som görs i bolagets namn än vad ägarna har, vars ansvar i princip är begränsat till den ekonomiska insatsen i bolaget.

En verkställande direktör, på svenska vanligen förkortat VD, är den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag. VD:n tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

En VD har enligt lag rätt att besluta om löpande förvaltningsåtgärder. I övrigt är det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt vd:n skall ha. Detta beskrivs i bolagets arbetsordning.

VD:n har ett stort ansvar för bolaget och har därför rätt att delta på styrelsemöten (gäller inte vid handläggning av vissa frågor, som rör vd:n själv, som till exempel lön eller annan ersättning). En VD har rätt att få avvikande uppfattning noterad till protokollet även om han eller hon inte sitter i styrelsen.

För dig som är VD finns det alltså många regler och skyldigheter. Arbetsuppgifterna samt ansvar regleras bland annat av Aktiebolagslagen. Det är bara i börsnoterade aktiebolag som det måste finnas en VD.

Varför välja oss?

Executive People är en av Sveriges största utbildningsföretag inom VD- och styrelseutbildningar. Vi utbildar varje år många kommande framgångsrika företagsledare och är mycket stolta över alla fina betyg vi får från tidigare kursdeltagare. Det är ett kvitto på att våra utbildningar leder till bättre företagande och styrelser som verkar mot samma mål. Läs mer om oss här.

Du kan välja om du vill närvara på plats eller delta via Zoom. Våra lokaler ligger i World Trade Center i Stockholm. Alla rum är utrustade med den senaste hybrida tekniken vilket gör att upplevelsen via Zoom blir den bästa.